AJANKOHTAISTA

Kokemusasiantuntijat ja -toimijat opintopoluille

Kokemusosaaminen on vuoden 2019 alusta lähtien sisällytetty osaksi ammatillista koulutusta. Uudet Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.1.2019. Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen on kirjattu yhdeksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tutkinnonosat/5126303

===========================================================

MENTAL HEALTH EUROPE MEETING PEER SUPPORT (10th – 12th December 2018), Enik Recovery College (Utrecht, the Netherlands)

Minulla oli ilo osallistua tähän seminaariin ENUSPin (European Network of [Ex-]Users and Survivors of Psychiatry) hallituksen jäsenenä. Meitä oli paikalla 17 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa, ja pääteemoja oli kaksi:

  • Enik Recovery College Utechtissa
  • ENUSPin toiminnan esittely ja viimeisimmät kuulumiset

Referoin tässä pääkohtia seminaarista, jonka mahdollistivat MHEn (Mental Health Europe) ja Euroopan Unionin (European Union Programme for Rights, Equality and Citizenship) antama tuki.

ENIK RECOVERY COLLEGE

Saimme tutustua isäntäorganisaatiomme kahden eri kohteen toimintaan:

Lisäksi meille kerrottiin kolmannen samantyylisen kollegen toiminnasta (Recovery College Haarlem en meer).

He puhuvat käsitteestä recovery academy, johon he ovat ottaneet mallia mm. Isosta-Britanniasta, jossa olen itsekin päässyt tutustumaan Birminghamin suresearch-toimintaan vuosina 2007-2009. Britanniassa toiminta on alkanut jo paljon aiemmin kuin tämä hollantilaisten organisaatio. Verkkosivulla www.suresearch.org.uk/ löytyy lisätietoa ja seuraava sitaatti selventää tätä toimintaa:

”In Birmingham, Suresearch is a Midlands network of people who use their experiences of mental health issues and services in education and research.”

Enik-kollege haluaa olla enemmän kuin vain esim. pelkkä klubitalo; he toimivat Lister-nimisen katto-organisaation alla, jonka johdossa ovat Marlies van Loon ja Jan Berndsen. Enik on täysin (100%) kokemusasiantuntijoiden ja muiden vertaistyötä tekevien ylläpitämä.

Enik on perustettu 18.5.2015 luomaan innovatiivisuutta tavanomaisen hoitojärjestelmän oheen. Enik-kollegessa yhdistyvät seuraavat neljä komponenttia:

  • Opetusohjelma (training programme)
  • Asunnon tarjoaminen (accommodation function)
  • Sosiaalinen asuminen (social living)
  • Sosiaalinen tapaamispaikka (social venue)

Training programme

”Within Enik, a wide range of recovery-oriented educational courses and recovery work groups are being organized. These are subdivided into a number of categories, such as personal development, social roles and relationships, well-being, education and training, peer support groups and sensory stimulation. For example, personal development includes courses on dealing with self-stigma and writing life stories. Courses under the heading of ’social roles and relationships’ for example, involve topics such as making contact, mourning and work. Examples of courses dealing with well-being are Wellness Recovery Action Plan and Get Moving Together. In the field of ’education’, such courses are offered as Start Your Recovery and Working with One’s Own Experience. The ’peer support groups’ are in all shapes and sizes, such as recovery work groups concerned with addiction or autism and the special men’s peer group.”

Kaikkia näitä kursseja vetävät ammattimaiset kokemusasiantuntijat, jotka itse ovat käyneet läpi recovery-prosessin.

Accommodation function

Enik Recovery Collegessa (Vaartscherijnstraat 51) on kolme viiden huoneen yksikköä, joissa kuntoutujat voivat siellä ollessaan saada tukea, mikäli heillä on niin vaikea elämäntilanne, että toisena vaihtoehtona saattaisi olla sairaala.

Social living

”A third part of Enik is student housing. Fifteen students who want to work for the social good can live in rooms at Enik. The purpose of this is to promote the coming together of students and people who are recovering from a psychological vulnerability. Also, it is a way to make Enik profitable in the long run.”

Social venue

Enikin tiloissa kohtaavat siellä asuvat ja ulkopuolelta tulevat – esim. kahvikupin, biljardin tai pöytätenniksen ääressä. Joka perjantai on avoimet ovet (JIJEnik [You and me]), joissa ovat läsnä kokemusasiantuntijat ja jolloin myös erilaiset vapaaehtoiset voivat osallistua kurssitarjontaan.

Kiteytetysti seuraavat sitaatit kuvastavat Enikin toimintaa:

”… Enik as a sanctuary which provides space for mutual support and personal recovery.”

”The emphasis on the educational model, within which participants are not clients requesting help, but students who take part in a learning process, works as destigmatising.”

”… moved away from more traditional meeting places. It is not called a walk-in, but a social venue; there is no talk about day activities, but about work-training pathways.”

ENUSPIN TOIMINNAN ESITTELY JA VIIMEISIMMÄT KUULUMISET

 Taloudellisesti meillä ENUSPissa on vain harvoin mahdollista kokoontua yhdessä fyysisesti tapaamaan toisiamme, ja niinpä tämän seminaarin puitteissa meitä oli monta hallituksen jäsentä Utrechtin seminaarissa.

 Puheenjohtajamme Olga Kalina oli laatinut esityksen, jossa kerrattiin ENUSPin syntyhistoriaa 90-luvulle juuri tänne Hollantiin. Löydätte oikeastaan kaiken oleellisen verkkosivuiltamme www.enusp.org

 Olga Kalina on menestyksekkäästi kartoittanut mm. omassa maassaan, Georgiassa, mielenterveyshoidon nykyhetkeä ja sitä, kuinka ihmisoikeudet ja recovery-ajattelu toteutuvat. Siitä hän piti myös Power Point -esityksen, missä kävi hyvin ilmi, että varsinkin Itä-Euroopan maissa on vielä paljon tehtävää, jotta esim. pakon käyttöä hoidossa voitaisiin vähentää.

 ENUSPin hallituksen jäsenet, Jolijn Santegoeds ja Stephanie Wooley, olivat yhdessä laatineet esityksen, jossa käsiteltiin mm. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen (UN CRPD) toteutumista  artikla artiklalta. Suurimman huomion esityksessä sai kuitenkin ns. Oviedon sopimukseen ehdotettu lisäpöytäkirja – asia, jota mm. Euroopan neuvoston Bioeettinen komitea on voimallisesti ajanut eteenpäin. Tämä Espanjassa Oviedon kaupungissa allekirjoitettu sopimus on paljon vanhempi kuin YK:n vammaisten oikeuksien sopimus, josta löytyy informaatiota YK:n kotisivuilta. Kuluneen vuoden aikana ENUSP on laatinut useita kirjelmiä ja osallistunut eri tilaisuuksiin, joissa on käsitelty tätä lisäpöytäkirjaehdotusta, koska pelkäämme, että YK:n sopimuksen avulla tähän saakka saavutetut hyvät tulokset juurikin esim. pakon käytön suhteen psykiatrisessa hoidossa saattavat vesittyä, jos lisäpöytäkirjaehdotus hyväksytään.

 Seinäjoella 15.12.2018

 Timo Kallioaho

===========================================================

Kokemustalo ry on perustettu lokakuussa 2017. Yhdistys ylläpitää  https://www.kokemustalo.fi verkkosivustoa. 

Löydät meidät myös facebookista; https://www.facebook.com/kokemustalory/

                          sekä twitteristä: https://twitter.com/kokemustalo

Yhdistyksemme logon on suunnitellut ja valmistanut Tommi Toikkanen (http://tommitoikkanen.com/). Kokemustalo ry:n tunnuksessa on nähtävissä taivas ja talo, jonka ikkunasta tulee valoa. Tunnuksen väriyhdistelmä edustaa luottamusta, vahvaa osaamista sekä kokemusta.