KATI

Kokemustaustani:

  •  silmäsairaudet ja näkövamma
  • psykiatria
  • naistentaudit
  • erityislapsen äiti

 Kokemusasiantuntijana olen toiminut:

  •  elämäntaparyhmien verkkotutorina
  • JAMK:n Pelaten osalliseks -hankkeessa
  • luennoitsijana yliopistolla (oma tarina)
  • Päivä elämässä -kävelyssä Ksshp:n osastoilla
  • STM:n kärkihankkeen projektityöryhmässä
  • mukana erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä