PAULA

Kokemustaustani:

 • 1-tyypin diabetes lapsuudesta saakka, hoitomuotona pumppuhoito (aiemmin monipistoshoito)
 • diabeteksen aiheuttamia liitännäissairauksia
 • tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sekä joitakin tapaturmia
 • useita kirurgisia toimenpiteitä
 • pitkäaikaiset, kovat kivut
 • pitkäaikaissairaana työelämässä selviytyminen
 • monisairaana terveydenhuollon palveluissa

Kokemusasiantuntijana olen toiminut:

 •  JAMK:n Pelaten osalliseks -hanke
 • valoviikot/Ksshp
 • lääkehoidon päivä/Ksshp
 • KAT-workshop/Ksshp
 • STM kärkihanke/Petäjäveden terveysasema