KESKI-SUOMI

Keski-Suomen alueella toimii tällä hetkellä n. 30 koulutettua kokemusasiantuntijaa, jotka kaikki ovat valmistuneet Ksshp:n järjestämästä koulutuksesta. Koulutusten kesto ja sisältö eroavat hiukan toisistaan, seuraavilla alasivuilla esitellään koulutusten pääpiirteinen sisältö.

 

2013 KOULUTUS

2.1. – 25.9.2013 järjestettiin Jyväskylässä kokemusasiantuntijakoulutus, josta valmistui n. 20 kouletettua kokemusasiantuntijaa Keski-Suomeen. Koulutus toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutusyksikön sekä Kaste Arjen mieli -hankkeen yhteistyönä. Koulutuksen kokonaiskesto oli 34 päivää (n. 105 t). Koulutuksen pääteemoina olivat

 • vertaisryhmän ohjaajakoulutus, ohjausharjoitukset, tukihenkilötoiminta
 • psykosomaattiset sairaudet, psykiatriset ja psyykkiset häiriöt
 • hoito ja kuntoutus, hoito- ja kuntoutusjärjestelmät (historia, arvot, asenteet)
 • ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari
 • psykoterapiat (eri terapiamuodot)
 • terveyden edistäminen ja ennaltaehkäiseminen, mielenterveys- ja päihdetyö
 • pedagogiset perusvalmiudet ja omien materiaalien työstö
 • pienryhmätapaamiset, dialoginen verkostotyö
 • yhteiskuntatiedot, sosiaalilainsäädäntö
 • esiintymistaidot, ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot, mediataidot, elämäntarinan kirjoittaminen ja työstäminen, ATK-taidot, seminaarit

 

2015 – 2016 KOULUTUS

Ksshp järjesti järjestyksessään toisen kokemusasiantuntijakoulutuksen 9.9.2015 – 27.4.2016. Koulutuksen kokonaiskesto oli 104 tuntia.

Koulutuksen moduulit olivat

 • kokemusasiantuntijuuden rakentuminen
 • tietoa kokemuksen rinnalle
 • vahvuuksien ja tavoitteiden syventäminen
 • kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttaminen