2013 KOULUTUS

2.1. – 25.9.2013 järjestettiin Jyväskylässä kokemusasiantuntijakoulutus, josta valmistui n. 20 kouletettua kokemusasiantuntijaa Keski-Suomeen. Koulutus toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutusyksikön sekä Kaste Arjen mieli -hankkeen yhteistyönä. Koulutuksen kokonaiskesto oli 34 päivää (n. 105 t). Koulutuksen pääteemoina olivat

  • vertaisryhmän ohjaajakoulutus, ohjausharjoitukset, tukihenkilötoiminta
  • psykosomaattiset sairaudet, psykiatriset ja psyykkiset häiriöt
  • hoito ja kuntoutus, hoito- ja kuntoutusjärjestelmät (historia, arvot, asenteet)
  • ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari
  • psykoterapiat (eri terapiamuodot)
  • terveyden edistäminen ja ennaltaehkäiseminen, mielenterveys- ja päihdetyö
  • pedagogiset perusvalmiudet ja omien materiaalien työstö
  • pienryhmätapaamiset, dialoginen verkostotyö
  • yhteiskuntatiedot, sosiaalilainsäädäntö
  • esiintymistaidot, ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot, mediataidot, elämäntarinan kirjoittaminen ja työstäminen, ATK-taidot, seminaarit