TIETOA

Kokemusasiantuntijan määritelmä

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta somaattisesta-, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta, joko sitä sairastavana, siitä kuntoutuvana, palvelun käyttäjänä tai omaisena. Hänellä on kokemukseen perustuvaa tietoa sairaudesta, sairastamisesta sekä hoidossa ja kuntoutuksessa olemisesta. Hänellä on halu kehittää palveluita ja auttaa muita oman kokemuksensa perusteella. Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumisprosessia, omien kokemusten reflektointia sekä kykyä käyttää omia kokemuksia työvälineenä. Kokemusasiantuntijatoiminnasta maksetaan palkkio, jonka suuruudesta sopivat toimeksiantaja sekä kokemusasiantuntija yhdessä.