PALKKIOSUOSITUKSET

Kokemusasiantuntijoiden palkkiosuositukset:

  • Ryhmänohjaus ja valmistelutyö  25 € /tunti
  • Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta  50 € / sovittu tapaaminen
  • Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot ja koulutustilaisuudet 100 – 600 €
  • Kokouspalkkio  50 – 100 €
  • Kehittämisprojektiin osallistuminen 300 – 600 €
  • Muu työskentely (mm. havainnointi, haastattelu, vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely) 25 € / tunti